Autorių teisių apsauga. Teisėtas programinės įrangos naudojimas.

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":59480,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:47:29","updated_at":"2016-04-25 14:54:58","questionName":"Pa\u017eym\u0117kite teigin\u012f, kuris neprie\u0161tarauja Lietuvos Respublikos autori\u0173 teisi\u0173 ir gretutini\u0173 teisi\u0173 \u012fstatymo nuostatoms.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":17,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59487,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:53:38","updated_at":"2016-04-25 14:54:58","questionName":"Kuris teiginys apie laisvojo naudojimo programin\u0119 \u012frang\u0105 (freeware) yra teisingas?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59486,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:52:44","updated_at":"2016-04-25 14:54:58","questionName":"Kiek element\u0173 sudaro autori\u0173 teisi\u0173 apsaugos \u017eenkl\u0105?","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59482,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:50:05","updated_at":"2016-12-23 06:28:53","questionName":"Ram\u016bnas i\u0161 interneto parsisiunt\u0117 komercin\u0117s programos demonstracin\u0119 versij\u0105, nor\u0117damas i\u0161bandyti jos galimybes. Ram\u016bnas gali:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59481,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:48:41","updated_at":"2016-04-25 14:54:58","questionName":"Kuris teis\u0117s aktas gina kompiuteri\u0173 programin\u0117s \u012frangos autori\u0173 teises?","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59479,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:46:15","updated_at":"2016-04-25 14:54:58","questionName":"Kokia atsakomyb\u0117 numatyta kompiuteri\u0173 programin\u0117s \u012frangos autori\u0173 teisi\u0173 pa\u017eeidimo atveju?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":16,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59483,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:51:01","updated_at":"2016-04-25 14:54:58","questionName":"Kokiame dokumente da\u017eniausiai nurodomos kompiuteri\u0173 komercin\u0117s programin\u0117s \u012frangos naudotojo teis\u0117s?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59478,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:44:51","updated_at":"2016-04-25 14:54:58","questionName":"K\u0105 paprastai nustato licencija?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59485,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:52:04","updated_at":"2016-04-25 14:54:58","questionName":"Kiek laiko saugomos autori\u0173 neturtin\u0117s teis\u0117s?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
59480
0
60
block

Pažymėkite teiginį, kuris neprieštarauja Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatoms.

Select the correct answer(s).  

(0/0)
59487
0
60
none
59486
0
30
none
59482
0
60
none
59481
0
30
none
59479
0
60
none
59483
0
60
none
59478
0
60
none
59485
0
60
none