Autorių teisių apsauga. Teisėtas programinės įrangos naudojimas.

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":59475,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:42:00","updated_at":"2016-04-25 14:54:58","questionName":"Kiek laiko galioja autori\u0173 turtin\u0117s teis\u0117s?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59468,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:37:09","updated_at":"2016-04-25 14:54:57","questionName":"Kas sudaro autori\u0173 teisi\u0173 apsaugos \u017eenkl\u0105?","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59474,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:41:02","updated_at":"2016-04-25 14:54:58","questionName":"Kompozitori\u0173 k\u016briniai pagal Autori\u0173 teisi\u0173 \u012estatym\u0105 yra saugomi objektai. Nurodykite objekt\u0105, kurio autori\u0173 teis\u0117s nesaugomos.","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59471,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:39:00","updated_at":"2016-04-25 14:54:58","questionName":"Kaip skirstomos autoriaus teis\u0117s?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59463,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:31:17","updated_at":"2016-04-25 14:54:57","questionName":"Kas gina Autori\u0173 teises Lietuvoje?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59473,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:39:59","updated_at":"2016-04-25 14:54:58","questionName":"Komercin\u0117s programos naudotoj\u0173 skai\u010dius (ir kitos s\u0105lygos) nurodomas specialiame dokumente, kuris vadinamas:","questionTimeSeconds":"29","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59462,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:30:07","updated_at":"2016-04-25 14:54:57","questionName":" Kokias neturtines teises visuomet turi k\u016brinio autorius (pasirinkite tiksliausi\u0105 atsakym\u0105)?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59457,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:14:51","updated_at":"2016-04-25 14:54:57","questionName":"Kuris teiginys apie autori\u0173 teises yra neteisingas?","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59464,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:32:52","updated_at":"2016-04-25 14:54:57","questionName":"Ar galima laisvai kopijuoti kompiuteri\u0173 programin\u0119 \u012frang\u0105?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59467,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:36:15","updated_at":"2016-04-25 14:54:57","questionName":"Kuri programine \u012franga platinama laisvai ir kiekvienas naudotojas gali j\u0105 laisvai taisyti, papildyti ar pan.?","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59458,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:16:42","updated_at":"2016-04-25 14:54:57","questionName":"Kuri s\u0105voka vartojama apib\u016bdinant programin\u0117s \u012frangos k\u016br\u0117j\u0173 teises?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59465,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:33:56","updated_at":"2016-04-25 14:54:57","questionName":"Draugas leido jums nusikopijuoti MS Word program\u0105. Ar \u0161iuo veiksmu nepa\u017eeid\u017eiamos kieno nors teis\u0117s?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59476,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:43:02","updated_at":"2016-04-25 14:54:58","questionName":"Vis\u0105 programin\u0119 \u012frang\u0105 galima suskirstyti \u012f tris grupes (verslo , laikinai nemokama (shareware), nemokoma (freeware)","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59470,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:38:03","updated_at":"2016-04-25 14:54:58","questionName":"Ar bendrojo naudojimo (shareware) programin\u0117 \u012franga gali b\u016bti naudojama be ribojim\u0173?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59466,"quiz_id":"4587","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 14:35:10","updated_at":"2016-04-25 14:54:57","questionName":"Kompiuterio program\u0173 autori\u0173 turtines teises Lietuvoje gina:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
59475
0
60
block

Kiek laiko galioja autorių turtinės teisės?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
59468
0
30
none
59474
0
30
none
59471
0
60
none
59463
0
60
none
59473
0
29
none
59462
0
60
none
59457
0
30
none
59464
0
60
none
59467
0
30
none
59458
0
120
none
59465
0
60
none
59476
0
60
none
59470
0
60
none
59466
0
60
none