Associationsrätt

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":65589,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 09:28:19","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"HB ska genast tr\u00e4da i likvidation p\u00e5 beg\u00e4ran av en eller flera av de andra bolagsm\u00e4nnen om en bolagsman...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65720,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 12:32:57","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"Det matematiska v\u00e4rdet p\u00e5 aktier r\u00e4knas genom att ta f\u00f6retagets...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66658,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 05:51:11","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"Enligt f\u00f6rsiktighetsregeln f\u00e5r en vinstudelning endast ske om den \u00e4r...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65689,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 12:13:52","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"Som s\u00e4kerhet f\u00f6r att ett aktiebolag fullg\u00f6r sina \u00e5taganden, m\u00e5ste en del av bolagets...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65588,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 09:24:12","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"Bolagsavtal i HB kan, om det \u00e4r p\u00e5 obest\u00e4md tid, s\u00e4gas upp...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65753,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 13:14:51","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"P\u00e5 aktiebolagets \u00e5rsst\u00e4mma ska f\u00f6ljande obligatoriska fr\u00e5gor behandlas:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65635,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 11:12:22","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"Ett kommanditbolag \u00e4r ett handelsbolag med ett...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65768,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 13:33:06","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"Aktiebolagets styrelses uppgift \u00e4r att svara f\u00f6r bolagets...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65684,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 12:09:06","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"En aktie\u00e4gare kan bli skadest\u00e5ndsskyldig om denne...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66657,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 05:47:22","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"Det \u00e4r bara...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66656,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 05:45:37","updated_at":"2016-05-20 06:11:01","questionName":"Beloppssp\u00e4rren inneb\u00e4r att vid en vinstutdelning f\u00e5r...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65639,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 11:15:42","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"Bolagsm\u00e4n i KB med j\u00e4mf\u00f6rbart ansvar som bolagsm\u00e5n i HB kallas...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65710,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 12:27:31","updated_at":"2016-05-20 07:19:59","questionName":"Om aktie\u00e4garna vill f\u00f6r\u00e4ndra aktiekapitalets storlek och antalet aktier ut\u00f6ver det som \u00e4r angivet i bolagsordningen m\u00e5ste detta beslut fattas p\u00e5 bolagst\u00e4mman med...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65631,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 11:08:37","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"Stegen f\u00f6r likvidation av handelsbolag:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":65669,"quiz_id":"5123","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-14 11:50:51","updated_at":"2016-05-16 18:12:35","questionName":"I ett KB kan inte...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
65589
0
600
block

HB ska genast träda i likvidation på begäran av en eller flera av de andra bolagsmännen om en bolagsman...

Fill in the blanks  

(0/0)enligt bolagsavtalet.65720
0
600
none
66658
0
600
none
65689
0
600
none
65588
0
600
none
65753
0
600
none
65635
0
600
none
65768
0
600
none
65684
0
600
none
66657
0
600
none
66656
0
600
none
65639
0
600
none
65710
0
600
none
65631
0
600
none
65669
0
600
none