Arbeid 1

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
75746
0
120
block

Alle arbeidstakere har rett til _ ukers ferie, regnet _ dager per uke. Dvs. _ virkedager per år. Om bedriften regner med _ virkedager per uke legger det til grunn _ feriedager.

Fill in the blanks  

(0/0)

75747
0
120
none
75748
0
120
none
75749
0
120
none
75750
0
120
none
75751
0
120
none
75752
0
120
none
75753
0
120
none
75754
0
120
none
75755
0
120
none
75756
0
120
none
75757
0
120
none
75758
0
120
none
75759
0
120
none
75760
0
120
none