Yamang Lupa at Yamang Tubig

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":8078,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-09-06 03:12:57","updated_at":"2015-09-06 03:12:57","questionName":"Piliin alin ang tamang sagot upang mabuo ang pangugusap","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8082,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:16:24","updated_at":"2015-09-06 03:16:24","questionName":"Nakukuha sa isang uri ng kabibe na maaring gawing palamuti o kagamitan","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8079,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:13:57","updated_at":"2015-09-06 03:13:57","questionName":"Mga bagay o produkto na nakukuha sa mga anyong tubig","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8076,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-09-06 03:05:04","updated_at":"2015-09-06 03:05:04","questionName":"Piliin alin ang tamang sagot upang mabuo ang pangugusap","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8077,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-09-06 03:08:46","updated_at":"2015-09-06 03:08:46","questionName":"Piliin ang tamang sagot","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8083,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:17:16","updated_at":"2015-09-06 03:17:16","questionName":"Nakukuha sa kabibe na maaaring gawing alahas","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8085,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:19:53","updated_at":"2015-09-06 03:19:53","questionName":"Nakukuha rin sa dagat ang mga sangkap sa paggawa ng mga gamot at ibang produkto","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8084,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:18:49","updated_at":"2015-09-06 03:18:49","questionName":"Ito ay nabubuhay sa dagat. Ang mga batuhang nalilikha ng mga ito ay tirahan at pangitlugan ng mga isda at iba pang hayop-dagat","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8081,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:15:35","updated_at":"2015-09-06 03:15:35","questionName":"Nagpapalakas at nagpapalusog sa katawan","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8080,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:14:55","updated_at":"2015-09-06 03:14:55","questionName":"Nakagagawa ng asin sa katubigang ito","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
8078
0
120
block

Piliin alin ang tamang sagot upang mabuo ang pangugusap

Match the text (click and drag)   

(0/0)
Match the text

Maraming nakukuhang yaman mula sa __________________

Maganda ang hikaw at singsing na yari sa _____________

Tirahan ng mga isda ang mga batuhang nalilikha ang mga _________

Ginagamit sa pagpepreserba at pampalasa ng pagkain ang ___________

Ang ________ ay nakukuha sa isang uri ng kabibe

Click and drag

korales

kapis

katubigan

perlas

asin


8082
0
120
none
8079
0
120
none
8076
0
120
none
8077
0
120
none
8083
0
120
none
8085
0
120
none
8084
0
120
none
8081
0
120
none
8080
0
120
none