Yamang Lupa at Yamang Tubig

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":8077,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-09-06 03:08:46","updated_at":"2015-09-06 03:08:46","questionName":"Piliin ang tamang sagot","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8083,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:17:16","updated_at":"2015-09-06 03:17:16","questionName":"Nakukuha sa kabibe na maaaring gawing alahas","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8079,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:13:57","updated_at":"2015-09-06 03:13:57","questionName":"Mga bagay o produkto na nakukuha sa mga anyong tubig","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8085,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:19:53","updated_at":"2015-09-06 03:19:53","questionName":"Nakukuha rin sa dagat ang mga sangkap sa paggawa ng mga gamot at ibang produkto","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8078,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-09-06 03:12:57","updated_at":"2015-09-06 03:12:57","questionName":"Piliin alin ang tamang sagot upang mabuo ang pangugusap","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8082,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:16:24","updated_at":"2015-09-06 03:16:24","questionName":"Nakukuha sa isang uri ng kabibe na maaring gawing palamuti o kagamitan","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8084,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:18:49","updated_at":"2015-09-06 03:18:49","questionName":"Ito ay nabubuhay sa dagat. Ang mga batuhang nalilikha ng mga ito ay tirahan at pangitlugan ng mga isda at iba pang hayop-dagat","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8081,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:15:35","updated_at":"2015-09-06 03:15:35","questionName":"Nagpapalakas at nagpapalusog sa katawan","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8076,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-09-06 03:05:04","updated_at":"2015-09-06 03:05:04","questionName":"Piliin alin ang tamang sagot upang mabuo ang pangugusap","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8080,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:14:55","updated_at":"2015-09-06 03:14:55","questionName":"Nakagagawa ng asin sa katubigang ito","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
8077
0
120
block

Piliin ang tamang sagot

Match the text (click and drag)   

(0/0)
Match the text

Ginagawang alahs, palamuti o kagamitan

Pagkain ng mga baka, kabayo at kalabaw?

Nagpapaganda sa kapaligiran

Mga halamang nakagagamot

Mula sa hibla ng pinya na ginagawang kasuotan tulad ng Barong Tagalog

Ginagawang bahay at mga kagamitang tulad ng mesa, silya at lapis

Click and drag

damo

kahoy

bulaklak

tela

halamang gamot

mineral


8083
0
120
none
8079
0
120
none
8085
0
120
none
8078
0
120
none
8082
0
120
none
8084
0
120
none
8081
0
120
none
8076
0
120
none
8080
0
120
none