Anyong Lupa at Anyong Tubig

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":7999,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:23:01","updated_at":"2015-09-05 08:23:01","questionName":"Ang karagatan ay mas malalim sa dagat at nakakapaglayag dito ang iba't ibang sasakyang pandagat tulad ng malalaking barko.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":7987,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:10:30","updated_at":"2015-09-05 08:10:30","questionName":"Ano ang tawag sa mga bundok na magkakasunod at magkakadikit?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":7990,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:14:20","updated_at":"2015-09-05 08:14:20","questionName":"Ano ang tawag sa patag na anyong lupa sa mataas na lugar? Halimbawa nito ay Baguio, Tagaytay at Bukidnon","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8001,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:26:42","updated_at":"2015-09-05 08:26:42","questionName":"Ano ang tawag sa anyong tubig na bahagi ng dagat o karagatan na may nakapaligid na kalupaan ngunit may bukas na bahagi?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":7995,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:18:43","updated_at":"2015-09-05 08:18:43","questionName":"Ang talampas ay patag na anyong lupa sa mataas na lugar","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":7991,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:15:36","updated_at":"2015-09-05 08:15:36","questionName":"Ano ang tawag sa patag na anyong lupa sa pagitan ng mga bundok o burol. Maaring magtanim dito ng gulay, tubo, mais, palay at iba pa. ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8000,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:25:35","updated_at":"2015-09-05 08:25:35","questionName":"Tulad ng karagatan, maalat ang tubig sa dagat. Halimbawa ng dagat ay Philippine Sea, West Philippine Sea at Celebes Sea","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":7989,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:13:01","updated_at":"2015-09-05 08:13:01","questionName":"Ano ang tawag sa anyong lupa na mas mababa kaysa bundok. Ito ay maaring pastulan ng mga hayop tulad ng baka, kalabaw at kambing. Maari rin itong tamnan ng iba't ibang mga halaman","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":7997,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:20:40","updated_at":"2015-09-05 08:20:40","questionName":"Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng pulo o isla","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":7993,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:17:39","updated_at":"2015-09-05 08:17:39","questionName":"Ang lambak ay patag na anyong lupa sa pagitan ng mga bundok o burol?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":7994,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:18:06","updated_at":"2015-09-05 08:18:06","questionName":"Maaring gawing pastulan ng mga hayop ang burol","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":7988,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:11:40","updated_at":"2015-09-05 08:11:40","questionName":"Ito ang pinakamataas na anyong lupa. Makikita rito ang malalaking puno. Iba't ibang halaman at mga hayop ang makikita rito.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":7998,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:22:02","updated_at":"2015-09-05 08:22:02","questionName":"Ano ang pinakamalaki at pinakamalawak na anyong tubig?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":7992,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:16:53","updated_at":"2015-09-05 08:16:53","questionName":"Ano ang tawag sa isang malawak, mababa at patag na anyong lupa. Pinagtataniman ito ng maraming halaman tulad ng gulay, prutas, palay, mais at marami pang iba.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":7996,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:19:11","updated_at":"2015-09-05 08:19:11","questionName":"Ang bundok ay nagbubuga ng apoy, malalaking bato at kumukulong tubig","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
7999
0
120
block

Ang karagatan ay mas malalim sa dagat at nakakapaglayag dito ang iba't ibang sasakyang pandagat tulad ng malalaking barko.

Select the correct answer(s).  

(0/0)
7987
0
120
none
7990
0
120
none
8001
0
120
none
7995
0
120
none
7991
0
120
none
8000
0
120
none
7989
0
120
none
7997
0
120
none
7993
0
120
none
7994
0
120
none
7988
0
120
none
7998
0
120
none
7992
0
120
none
7996
0
120
none