Allmänt om avtal

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":69084,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 14:17:08","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Ett realavtal m\u00e5ste","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69090,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 14:22:58","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Ingen av parterna \u00e4r bunden f\u00f6rr\u00e4n b\u00e4gge skrivit p\u00e5 k\u00f6pehandlingen:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69092,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 14:24:32","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Anbudsgivaren \u00e4r bunden av sitt anbud s\u00e5 fort denne gjort det:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69071,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 13:45:47","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Lag\u00f6vertr\u00e4delser vars f\u00f6lj \u00e4r ers\u00e4ttningsskyldighet sanktioneras genom ers\u00e4ttning till den diskriminerade. Dessa \u00e4r inte direkt relaterade till de eventuella","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69081,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 14:02:32","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"En utg\u00e5ngspunkt f\u00f6r r\u00e4ttsordningen \u00e4r att det i allm\u00e4nhet \u00e4r den r\u00e4tta","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69111,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 14:40:03","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Det ankommer i f\u00f6rsta hand p\u00e5 anbudsgivaren att best\u00e4mma","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69076,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 13:53:00","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Vid best\u00e4mmande av ers\u00e4ttningens storlek till den diskriminerade ska s\u00e4rskilt lagens syfte att motverka diskriminering beaktas, med andra ord","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69108,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 14:36:57","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Generellt sett \u00e4r det m\u00f6jligt att \u00e5terkalla ett anbud (eller en accept) enligt avtalslagen om","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69070,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 13:40:33","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Avtalsv\u00e4gran som inneb\u00e4r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69083,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 14:09:50","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Besittningshavaren f\u00e5r f\u00f6rsvara sitt innehav med","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69080,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 13:59:09","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Med besittning \u00e5syftas att n\u00e5gon faktiskt innehar en sak","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69082,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 14:06:47","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Besittningspresumptionen \u00e4r ett processuellt","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69097,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 14:31:28","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Anbud och accepter beh\u00f6ver inte vara bindande till exempel p\u00e5 grund av andra regler som kan vara till\u00e4mpliga p\u00e5 grund av","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69087,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 14:19:43","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Att inte protestera mot att ens barn gjort ett k\u00f6p \u00e4r exempel p\u00e5","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69078,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 13:56:33","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Vilka effekter ett avtal mellan parter f\u00e5r p\u00e5 utomst\u00e5ende personer betecknas som","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
69084
0
600
block

Ett realavtal måste

Fill in the blanks  

(0/0)



eller med andra ord

för att vara

Detta är huvudregeln när det gäller

av lös egendom.



69090
0
600
none
69092
0
600
none
69071
0
600
none
69081
0
600
none
69111
0
600
none
69076
0
600
none
69108
0
600
none
69070
0
600
none
69083
0
600
none
69080
0
600
none
69082
0
600
none
69097
0
600
none
69087
0
600
none
69078
0
600
none