Akut Astma

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
437801
0
180
block

Press the card to flip it.

Hvad er den initiale behandling ved akut astma?

Ilttilskud (liberal tilførsel) 10-15 L/min. Inhalation med forstøvet Beta-2-agonist (SABA - short acting beta agonist) og ipratropiumbromid (SAMA - short acting muscarinerg antagonist). Gentages hver 20. minut. Systemisk steroid inj. metylprednisolon 80 mg x 1 el. tbl. predinosolon 37,5 mg x 1. Evt. 1,2 til 2,0 g Magnesium sulfat i.v. givet over 20 min.

Did you get it right?

437804
0
300
none
437805
0
120
none
437806
0
300
none