Affärsinformatik kap 1, 13, 6, 7, 3, 8, 9, 4

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
356304
0
120
block

_________ är data som har blivit organiserad på ett sätt så det förmedlar värde till mottagaren

Fill in the blanks  

(0/0)

356306
0
180
none
356297
0
840
none
356299
0
240
none