ΑΔΙΣΠΟ - ΕΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ - Πολλαπλής Επιλογής

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
120508
0
120
block

Η αποτελεσματική διαχείριση των απειλητικών (για πόλεμο) κρίσεων απαιτεί από τους υπεύθυνους για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
120509
0
120
none
120510
0
120
none
120511
0
120
none
120512
0
120
none
120513
0
120
none
120514
0
120
none
120515
0
120
none
120516
0
120
none
120517
0
120
none
120518
0
120
none
120531
0
120
none
120535
0
120
none
120541
0
120
none
120544
0
120
none