6)საგამოცდო ტესტები საქართველოს კონსტიტუციიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
360522
0
120
block

თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი გამოსცემს:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
360523
0
120
none
360524
0
120
none
360525
0
120
none
360526
0
120
none
360527
0
120
none
360528
0
120
none
360529
0
120
none
360530
0
120
none
360532
0
120
none
360533
0
120
none
360534
0
120
none
360535
0
120
none
360536
0
120
none
360537
0
120
none