5-საგამოცდო ტესტები საქართველოს კონსტიტუციიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
359169
0
120
block

კონსტიტუციის მიხედვით, რომელ სახელმწიფო ორგანოს შეუძლია თანამდებობიდან გადააყენოს საქართველოს პრეზიდენტი?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
359170
0
120
none
359172
0
120
none
359173
0
120
none
359175
0
120
none
359177
0
120
none
359178
0
120
none
359179
0
120
none
359180
0
120
none
359181
0
120
none
359182
0
120
none
359183
0
120
none
359184
0
120
none
359185
0
120
none
359186
0
120
none