3)საგამოცდო ტესტები საქართველოს კონსტიტუციიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
318980
0
120
block

რა სახის სამართლებრივი აქტით განისაზღვრება საპარლამენტო ფრაქციის შექმნის წესი?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
318982
0
120
none
318983
0
120
none
318984
0
120
none
318985
0
120
none
318986
0
120
none
318987
0
120
none
318988
0
120
none
318990
0
120
none
318991
0
120
none
318993
0
120
none
318994
0
120
none
318995
0
120
none
318996
0
120
none
318997
0
120
none