3.C Reklamná tvorba v elektronických médiách Test č.1

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":297001,"quiz_id":"15204","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-06 06:14:52","updated_at":"2017-10-06 06:23:16","questionName":"Nap\u00ed\u0161 ak\u00e9 nev\u00fdhody prin\u00e1\u0161a reklama v telev\u00edzii. (min. 3)","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":297003,"quiz_id":"15204","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-06 06:18:48","updated_at":"2017-10-06 06:23:16","questionName":"\u010co vid\u00edte na obr\u00e1zku? Nap\u00ed\u0161te o \u0148om \u010do najviac. ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/3-c-reklamna-tvorba-v-elektronickych-mediach-test-c-1\/bulova time.png","position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":296998,"quiz_id":"15204","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-06 05:21:17","updated_at":"2017-10-06 06:23:16","questionName":"V akom gr\u00e9ckom meste vznikla prv\u00e1 ,,reklama\" - odtla\u010dok nohy, srdca a \u017eeny s dlh\u00fdmi vlasmi, ktor\u00fd znamenal ,,cho\u010f t\u00fdmto smerom, aby si na\u0161iel \u017eenu\u201c","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/3-c-reklamna-tvorba-v-elektronickych-mediach-test-c-1\/odtla\u010dok nohy.jpg","position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":297000,"quiz_id":"15204","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2017-10-06 06:11:53","updated_at":"2017-10-06 06:23:16","questionName":"Vyp\u00ed\u0161 v\u00fdhody rozhlasov\u00e9ho vysielania. (aspo\u0148 5) ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":296999,"quiz_id":"15204","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2017-10-06 05:58:51","updated_at":"2017-10-06 06:23:16","questionName":"Prira\u010f jednotliv\u00e9 v\u00fdrazy k historick\u00fdm obdobiam alebo konkr\u00e9tnym rokom ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":297002,"quiz_id":"15204","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2017-10-06 06:16:49","updated_at":"2017-10-06 06:23:16","questionName":"Vysvetli rozdiel medzi reklamn\u00fdm spotom v rozhlase a medzi reklamn\u00fdm \u010d\u00edtan\u00fdm oznamom v rozhlase. ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
297001
0
120
block

Napíš aké nevýhody prináša reklama v televízii. (min. 3)

Select the correct answer(s).  

(0/0)
297003
0
120
none
296998
0
120
none
297000
0
120
none
296999
0
120
none
297002
0
120
none