2 - AP Filipino

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
547513
0
180
block

14. Tingnan ang larawan. Isulat ang tamang panghalip.

Fill in the blanks  

(0/0)

Hati

sa baon ko.547514
0
180
none
547515
0
180
none
547516
0
180
none
547517
0
180
none
547518
0
180
none
547519
0
180
none
547520
0
180
none
547521
0
180
none
547522
0
180
none
547523
0
180
none
547524
0
180
none
547525
0
180
none
547526
0
180
none