2 - AP

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
575792
0
180
block

Isulat ang “ang” o “ang mga” sa patlang. Tabo

Fill in the blanks  

(0/0)575793
0
180
none
575794
0
180
none
575795
0
180
none
575796
0
180
none
575797
0
180
none
575798
0
180
none
575799
0
180
none
575800
0
180
none
575801
0
180
none
575802
0
180
none
575803
0
180
none
575804
0
180
none
575805
0
180
none
575806
0
180
none