1917-1945

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":126237,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:37:08","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"Pakt Ribbentrop-Mo\u0142otow","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":126240,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:38:24","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"Konferencja w Ja\u0142cie","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":126229,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:33:44","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"Uchwalenie konstytucji marcowej","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":126231,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:34:32","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"Reforma walutowa Grabskiego","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":126227,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:32:21","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"Traktat wersalski","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":126233,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:35:41","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"Wielki kryzys gospodarczy","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":126238,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:37:34","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"II wojna \u015bwiatowa","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":126239,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:38:10","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"Powstanie warszawskie","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":126241,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:38:51","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"Powstanie ONZ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":126235,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:36:43","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"Uchwalenie konstytucji kwietniowej","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":126228,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:32:55","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"J\u00f3zef Pi\u0142sudski przejmuje w\u0142adz\u0119 wojskow\u0105","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":126226,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:31:38","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"Rewolucja pa\u017adziernikowa","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":126234,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:36:02","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"Hitler zostaje kanclerzem Niemiec","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":126232,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:34:59","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"Przewr\u00f3t majowy","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":126230,"quiz_id":"8504","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-11-16 23:34:09","updated_at":"2016-11-16 23:48:10","questionName":"Marsz na Rzym","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
126237
0
120
block

Pakt Ribbentrop-Mołotow

Fill in the blanks  

(0/0)

126240
0
120
none
126229
0
120
none
126231
0
120
none
126227
0
120
none
126233
0
120
none
126238
0
120
none
126239
0
120
none
126241
0
120
none
126235
0
120
none
126228
0
120
none
126226
0
120
none
126234
0
120
none
126232
0
120
none
126230
0
120
none