17)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":362837,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:30:28","updated_at":"2018-01-21 07:30:28","questionName":"\u10db\u10e3\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10de\u10d0\u10da\u10d8\u10e2\u10d4\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 \u2013 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10d3\u10d0\u10ea\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10d8\u10dc\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10dd\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10ee\u10d4\u10d3\u10e0\u10dd \u10db\u10dd\u10e1\u10d0\u10db\u10e1\u10d0\u10ee\u10e3\u10e0\u10d4, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e6\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10db\u10e3\u10d3\u10db\u10d8\u10d5\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e6\u10d4\u10db\u10d3\u10d4 \u10d0\u10e0\u10d0\u10dc\u10d0\u10d9\u10da\u10d4\u10d1 6 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e6\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10e1\u10e3\u10da \u10db\u10ea\u10d8\u10e0\u10d4 6 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7 \u10d0\u10dc \u10db\u10d4\u10e2\u10d8 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d8\u10d7:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362821,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:21:19","updated_at":"2018-01-21 07:21:19","questionName":"\u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e6\u10d4\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10de\u10e0\u10dd\u10ea\u10d4\u10e1\u10d7\u10d0\u10dc \u10d3\u10d0 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10db\u10d6\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1\u10d7\u10d0\u10dc \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10e8\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10e1\u10d0\u10e9\u10d8\u10d5\u10e0\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d8\u10ee\u10d8\u10da\u10d0\u10d5\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362829,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:25:31","updated_at":"2018-01-21 07:25:31","questionName":"\u10ea\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 \u2013 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e8\u10d5\u10dc\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1 \u10e5\u10d5\u10d4\u10e7\u10dc\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10dd\u10e4\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10da\u10e3\u10e0 \u10d5\u10d4\u10d1\u10d2\u10d5\u10d4\u10e0\u10d3\u10d6\u10d4 \u10d3\u10d0 \u10db\u10d0\u10e1\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d8\u10dc\u10e4\u10dd\u10e0\u10db\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e8\u10e3\u10d0\u10da\u10d4\u10d1\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10d0\u10e0\u10d0\u10e3\u10d2\u10d5\u10d8\u10d0\u10dc\u10d4\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e8\u10d5\u10dc\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362823,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:22:40","updated_at":"2018-01-21 07:22:40","questionName":"\u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd \u10d0\u10e0 \u10e3\u10d6\u10e0\u10e3\u10dc\u10d5\u10d4\u10da\u10e7\u10dd\u10e4\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362831,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:26:49","updated_at":"2018-01-21 07:26:49","questionName":"\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 \u2013 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d0\u10d3 \u10e8\u10d4\u10d8\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d4\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10db\u10dd\u10e5\u10d0\u10da\u10d0\u10e5\u10d4, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10e1\u10d0\u10ea \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e6\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e3\u10e1\u10e0\u10e3\u10da\u10d3\u10d0:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362824,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:23:25","updated_at":"2018-01-21 07:23:25","questionName":"\u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc \u10ec\u10d4\u10da\u10d8\u10ec\u10d0\u10d3\u10e8\u10d8 \u10d4\u10e0\u10d7\u10ee\u10d4\u10da \u10e2\u10d0\u10e0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 - \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362820,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:20:35","updated_at":"2018-01-21 07:20:35","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10db\u10d8\u10d4\u10d7\u10d8\u10d7\u10dd\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362830,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:26:13","updated_at":"2018-01-21 07:26:13","questionName":"\u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10d6\u10d4 \u10d0\u10d3\u10e0\u10d4 \u10e8\u10d4\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8, \u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e2\u10d0\u10e0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10e0\u10d8\u10d2\u10d2\u10d0\u10e0\u10d4\u10e8\u10d4 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362838,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:31:12","updated_at":"2018-01-21 07:31:12","questionName":"\u10e0\u10dd\u10d3\u10d8\u10e1 \u10ec\u10e7\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10eb\u10d5\u10d4\u10da\u10d8 \u10e8\u10d4\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362832,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:27:25","updated_at":"2018-01-21 07:27:25","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d0 \u10d0\u10e0 \u10ec\u10d0\u10d4\u10e7\u10d4\u10dc\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362825,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:24:08","updated_at":"2018-01-21 07:24:08","questionName":"\u10d5\u10d8\u10dc \u10d3\u10d0 \u10e0\u10dd\u10d3\u10d8\u10e1 \u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10d0\u10d5\u10e1 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 - \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362827,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:24:55","updated_at":"2018-01-21 07:24:55","questionName":"\u10d7\u10e3 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 - \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0 \u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc\u10d2\u10d4\u10d1\u10dd \u10d0\u10dc \u10e1\u10d0\u10dd\u10db\u10d0\u10e0 \u10db\u10d3\u10d2\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10dd\u10d1\u10d0\u10e1, \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8 \u10e2\u10d0\u10e0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d0\u10db \u10db\u10d3\u10d2\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10e3\u10e5\u10db\u10d4\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362835,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:29:52","updated_at":"2018-01-21 07:29:52","questionName":"\u10e5\u10d5\u10d4\u10db\u10dd\u10d7 \u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc \u10d5\u10d8\u10dc \u10d0\u10e0 \u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10e1 \u10db\u10dd\u10dc\u10d0\u10ec\u10d8\u10da\u10d4\u10dd\u10d1\u10d0\u10e1 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 \u2013 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362833,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:28:14","updated_at":"2018-01-21 07:28:14","questionName":"\u10e8\u10d4\u10d8\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10db\u10dd\u10e5\u10d0\u10da\u10d0\u10e5\u10d4 \u10d8\u10db\u10d0\u10d5\u10d3\u10e0\u10dd\u10e3\u10da\u10d0\u10d3 \u10d8\u10e7\u10dd\u10e1 \u10e1\u10ee\u10d5\u10d0 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362822,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:22:06","updated_at":"2018-01-21 07:22:06","questionName":"\u10e0\u10d0\u10e1 \u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10d0\u10d5\u10e1 \u10de\u10d8\u10e0\u10d3\u10d0\u10de\u10d8\u10e0\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
362837
0
120
block

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს არჩევნებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც არჩევნების დღისთვის მუდმივი წესით არჩევნების დღემდე არანაკლებ 6 თვით და არჩევნების დღიდან სულ მცირე 6 თვით ან მეტი ვადით:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
362821
0
120
none
362829
0
120
none
362823
0
120
none
362831
0
120
none
362824
0
120
none
362820
0
120
none
362830
0
120
none
362838
0
120
none
362832
0
120
none
362825
0
120
none
362827
0
120
none
362835
0
120
none
362833
0
120
none
362822
0
120
none