16)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":363019,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:42:32","updated_at":"2018-01-21 12:42:32","questionName":"\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e5\u10d5\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363023,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:45:02","updated_at":"2018-01-21 12:45:02","questionName":"\u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d6\u10dc\u10d8\u10d7 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d8\u10e1, \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0\u10e8\u10d8 \u10db\u10d8\u10d7\u10d8\u10d7\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d8\u10e7\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363018,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:41:57","updated_at":"2018-01-21 12:41:57","questionName":"\u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc\u10d8 \u10ec\u10da\u10d8\u10e1 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d8\u10e7\u10dd\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363011,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:38:22","updated_at":"2018-01-21 12:38:22","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d6\u10dc\u10d8\u10d7 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10db\u10d0 \u10e1\u10e3\u10d1\u10d8\u10d4\u10e5\u10e2\u10db\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10ea\u10d4\u10dc\u10e2\u10e0\u10d0\u10da\u10e3\u10e0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10e1 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10dd\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7, \u10e0\u10d8\u10d2\u10d2\u10d0\u10e0\u10d4\u10e8\u10d4 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10d3\u10d4 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e3\u10d2\u10d5\u10d8\u10d0\u10dc\u10d4\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363012,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:38:54","updated_at":"2018-01-21 12:38:54","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d8\u10d2\u10d2\u10d0\u10e0\u10d4\u10e8\u10d4 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10ea\u10d4\u10dc\u10e2\u10e0\u10d0\u10da\u10e3\u10e0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10e1 \u10e0\u10d8\u10d2\u10d2\u10d0\u10e0\u10d4\u10e8\u10d4 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10d3\u10d4 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e3\u10d2\u10d5\u10d8\u10d0\u10dc\u10d4\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363014,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:39:35","updated_at":"2018-01-21 12:39:35","questionName":"\u10d4\u10e0\u10d7\u10d8 \u10d3\u10d0 \u10d8\u10d2\u10d8\u10d5\u10d4 \u10de\u10d8\u10e0\u10d8 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10d0\u10d3 \u10e8\u10d4\u10d8\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d4\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363015,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:40:18","updated_at":"2018-01-21 12:40:18","questionName":"\u10e1\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc\u10d2\u10d4\u10d1\u10dd \u10d0\u10dc \u10e1\u10d0\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8 \u10db\u10d3\u10d2\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e0\u10dd\u10e1 \u10e2\u10d0\u10e0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363022,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:44:10","updated_at":"2018-01-21 12:44:10","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d6\u10dc\u10d8\u10d7 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0\u10db, \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10db\u10d0, \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e3\u10d2\u10d5\u10d8\u10d0\u10dc\u10d4\u10e1 \u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc\u10d8 \u10d3\u10e6\u10d8\u10e1\u10d0 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10dd\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10ea\u10d4\u10dc\u10e2\u10e0\u10d0\u10da\u10e3\u10e0\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1, \u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d3\u10d4\u10d2\u10d0\u10ea \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e5\u10d5\u10d7 \u10e8\u10d4\u10d0\u10d2\u10e0\u10dd\u10d5\u10dd\u10dc \u10db\u10ee\u10d0\u10e0\u10d3\u10d0\u10db\u10ed\u10d4\u10e0 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 \u10ee\u10d4\u10da\u10db\u10dd\u10ec\u10d4\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363020,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:43:35","updated_at":"2018-01-21 12:43:35","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc\u10d8 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e5\u10d5\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10ea\u10d4\u10dc\u10e2\u10e0\u10d0\u10da\u10e3\u10e0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363024,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:45:39","updated_at":"2018-01-21 12:45:39","questionName":"\u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d0 \u10db\u10dd\u10dc\u10d0\u10ea\u10d4\u10db\u10d4\u10d1\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d8\u10e7\u10dd\u10e1 \u10db\u10d8\u10d7\u10d8\u10d7\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d8\u10e1, \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0\u10e8\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363008,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:36:54","updated_at":"2018-01-21 12:36:54","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d8\u10d2\u10d2\u10d0\u10e0\u10d4\u10e8\u10d4 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10e0\u10d8\u10e6\u10e1 \u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10d0\u10d5\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e3\u10d2\u10d5\u10d8\u10d0\u10dc\u10d4\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363026,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:46:25","updated_at":"2018-01-21 12:46:25","questionName":"\u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d6\u10dc\u10d8\u10d7 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d8\u10e1, \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0\u10e8\u10d8 \u10db\u10d8\u10d7\u10d8\u10d7\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d8\u10e7\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363010,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:37:50","updated_at":"2018-01-21 12:37:50","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d8\u10d2\u10d2\u10d0\u10e0\u10d4\u10e8\u10d4 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e9\u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1 \u10e3\u10d6\u10e0\u10e3\u10dc\u10d5\u10d4\u10da\u10e7\u10dd\u10e4\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363027,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:47:09","updated_at":"2018-01-21 12:47:09","questionName":"\u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d6\u10dc\u10d8\u10d7 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d8\u10e1, \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e5\u10d5\u10d4\u10db\u10dd\u10d7 \u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10dd\u10dc\u10d0\u10ea\u10d4\u10db\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d8\u10e7\u10dd\u10e1 \u10db\u10d8\u10d7\u10d8\u10d7\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363016,"quiz_id":"18192","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 12:41:08","updated_at":"2018-01-21 12:41:08","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10e3\u10d6\u10e0\u10e3\u10dc\u10d5\u10d4\u10da\u10e7\u10dd\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e1\u10e3\u10d1\u10d8\u10d4\u10e5\u10e2\u10db\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10d2\u10d8\u10e2\u10d0\u10ea\u10d8\u10dd \u10db\u10d0\u10e1\u10d0\u10da\u10d8\u10e1 \u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10ee\u10e1\u10dc\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
363019
0
120
block

ვის აქვს საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის წარდგენის უფლება?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
363023
0
120
none
363018
0
120
none
363011
0
120
none
363012
0
120
none
363014
0
120
none
363015
0
120
none
363022
0
120
none
363020
0
120
none
363024
0
120
none
363008
0
120
none
363026
0
120
none
363010
0
120
none
363027
0
120
none
363016
0
120
none