14)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":363335,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:48:51","updated_at":"2018-01-21 16:48:51","questionName":"\u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10dc\u10d8\u10db\u10e3\u10e8\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d1\u10d8\u10e3\u10da\u10d4\u10e2\u10d4\u10dc\u10d8 \u10db\u10ee\u10dd\u10da\u10dd\u10d3 \u10d8\u10db \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8 \u10db\u10d8\u10d8\u10e9\u10dc\u10d4\u10d5\u10d0 \u10d1\u10d0\u10d7\u10d8\u10da\u10d0\u10d3, \u10d7\u10e3:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363334,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:48:17","updated_at":"2018-01-21 16:48:17","questionName":"\u10eb\u10d8\u10e0\u10d8\u10d7\u10d0\u10d3 \u10d3\u10d0 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10e1\u10d0\u10e2\u10d0\u10dc \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e7\u10e3\u10d7\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d9\u10dd\u10dc\u10e2\u10e0\u10dd\u10da\u10dd \u10e4\u10e3\u10e0\u10ea\u10da\u10d4\u10d1\u10d8 \u10d8\u10e7\u10e0\u10d4\u10d1\u10d0:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363329,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:45:14","updated_at":"2018-01-21 16:45:14","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10db\u10d0 \u10dd. \u10de\u10d0\u10d8\u10ed\u10d0\u10eb\u10d4\u10db \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d0\u10ef\u10d0\u10db\u10d4\u10d1\u10d4\u10da \u10dd\u10e5\u10db\u10e1 \u10ee\u10d4\u10da\u10d8 \u10d0\u10e0 \u10db\u10dd\u10d0\u10ec\u10d4\u10e0\u10d0 \u10d8\u10db \u10db\u10dd\u10e2\u10d8\u10d5\u10d8\u10d7, \u10e0\u10dd\u10db \u10d8\u10d2\u10d8 \u10d0\u10e0 \u10d4\u10d7\u10d0\u10dc\u10ee\u10db\u10d4\u10d1\u10dd\u10d3\u10d0 \u10dd\u10e5\u10db\u10e8\u10d8 \u10e8\u10d4\u10e2\u10d0\u10dc\u10d8\u10da \u10db\u10dd\u10dc\u10d0\u10ea\u10d4\u10db\u10d4\u10d1\u10e1. \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10d8\u10e5\u10ea\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10dd. \u10de\u10d0\u10d8\u10ed\u10d0\u10eb\u10d4?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363338,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:50:40","updated_at":"2018-01-21 16:50:40","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e9\u10d8\u10d5\u10d0\u10e0\u10e1, \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10d6\u10d4, \u10e1\u10d0\u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10dd \u10d2\u10d0\u10dc\u10d8\u10ee\u10d8\u10da\u10d0\u10d5\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363332,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:47:06","updated_at":"2018-01-21 16:47:06","questionName":"\u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d4\u10da\u10d8\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10ef\u10d0\u10db\u10d4\u10d1\u10d0, \u10d7\u10e3 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e7\u10e3\u10d7\u10d6\u10d4 \u10da\u10e3\u10e5\u10d8\u10e1 \u10db\u10d7\u10da\u10d8\u10d0\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d3\u10d0\u10e0\u10e6\u10d5\u10d4\u10e3\u10da\u10d8 \u10d0\u10e6\u10db\u10dd\u10e9\u10dc\u10d3\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363330,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:45:56","updated_at":"2018-01-21 16:45:56","questionName":"\u10e1\u10d0\u10d3 \u10e8\u10d4\u10d8\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d2\u10d0\u10e1\u10d0\u10e9\u10d8\u10d5\u10e0\u10d3\u10d4\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e3\u10d1\u10d0\u10dc\u10e8\u10d8 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10ee\u10db\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10e1 \u10de\u10e0\u10dd\u10ea\u10d4\u10d3\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10e0\u10e6\u10d5\u10d4\u10d5\u10d4\u10d1\u10d7\u10d0\u10dc \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10e8\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0\/\u10e1\u10d0\u10e9\u10d8\u10d5\u10d0\u10e0\u10d6\u10d4 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363339,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:51:16","updated_at":"2018-01-21 16:51:16","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10dd\u10e8\u10d8 \u10e1\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10da\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e2\u10d0\u10dc\u10d0:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363341,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:52:37","updated_at":"2018-01-21 16:52:37","questionName":"\u10e0\u10dd\u10d2\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d1\u10d8\u10e3\u10da\u10d4\u10e2\u10d4\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10e1\u10de\u10d4\u10ea\u10d8\u10d0\u10da\u10e3\u10e0\u10d8 \u10d9\u10dd\u10dc\u10d5\u10d4\u10e0\u10e2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ea\u10d4\u10db\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363333,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:47:42","updated_at":"2018-01-21 16:47:42","questionName":"\u10e8\u10d4\u10db\u10d0\u10ef\u10d0\u10db\u10d4\u10d1\u10d4\u10da\u10d8 \u10dd\u10e5\u10db\u10d8 \u10d0\u10e0\u10d8\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363336,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:49:30","updated_at":"2018-01-21 16:49:30","questionName":"\u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0 \u10ee\u10db\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10ef\u10d0\u10db\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1\u10d7\u10d0\u10dc \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10e8\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1\/\u10e1\u10d0\u10e9\u10d8\u10d5\u10d0\u10e0\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d8\u10ee\u10d8\u10da\u10d0\u10d5\u10e1 \u10d3\u10d0 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1 \u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10e1 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0\/\u10e1\u10d0\u10e9\u10d8\u10d5\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363340,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:51:56","updated_at":"2018-01-21 16:51:56","questionName":"\u10d5\u10d8\u10dc \u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e0\u10dd\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10e9\u10d0\u10d9\u10d4\u10e2\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d0\u10dc \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e9\u10d4\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363337,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:50:04","updated_at":"2018-01-21 16:50:04","questionName":"\u10ea\u10d4\u10dc\u10e2\u10e0\u10d0\u10da\u10e3\u10e0\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10dd\u10e8\u10d8 \u10e1\u10d0\u10e9\u10d8\u10d5\u10e0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10db\u10d8\u10e1\u10d8 \u10db\u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363331,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:46:31","updated_at":"2018-01-21 16:46:31","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8 \u10db\u10d8\u10d8\u10e9\u10dc\u10d4\u10d5\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d1\u10d8\u10e3\u10da\u10d4\u10e2\u10d4\u10dc\u10d8 \u10d1\u10d0\u10d7\u10d8\u10da\u10d0\u10d3?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363328,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:44:35","updated_at":"2018-01-21 16:44:35","questionName":"\u10db\u10dd\u10ea\u10d4\u10db\u10e3\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363342,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:53:15","updated_at":"2018-01-21 16:53:15","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d8 \u10db\u10dd\u10f0\u10e7\u10d5\u10d4\u10d1\u10d0 \u10eb\u10d8\u10e0\u10d8\u10d7\u10d0\u10d3 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e7\u10e3\u10d7\u10e8\u10d8 \u10db\u10dd\u10d7\u10d0\u10d5\u10e1\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10e1\u10d0\u10d9\u10dd\u10dc\u10e2\u10e0\u10dd\u10da\u10dd \u10e4\u10e3\u10e0\u10ea\u10d4\u10da\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10e8\u10d4\u10dc\u10d0\u10ee\u10e3\u10da \u10e1\u10d0\u10d9\u10dd\u10dc\u10e2\u10e0\u10dd\u10da\u10dd \u10e4\u10e3\u10e0\u10ea\u10d4\u10da\u10e1 \u10e8\u10dd\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10e1\u10ee\u10d5\u10d0\u10d5\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10d5\u10da\u10d4\u10dc\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
363335
0
120
block

დადგენილი ნიმუშის საარჩევნო ბიულეტენი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიჩნევა ბათილად, თუ:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
363334
0
120
none
363329
0
120
none
363338
0
120
none
363332
0
120
none
363330
0
120
none
363339
0
120
none
363341
0
120
none
363333
0
120
none
363336
0
120
none
363340
0
120
none
363337
0
120
none
363331
0
120
none
363328
0
120
none
363342
0
120
none