13)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left



363783
0
120
block

საარჩევნო კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
363787
0
120
none
363781
0
120
none
363777
0
120
none
363789
0
120
none
363686
0
120
none
363782
0
120
none
363687
0
120
none
363778
0
120
none
363685
0
120
none
363784
0
120
none
363776
0
120
none
363688
0
120
none
363780
0
120
none
363786
0
120
none