12)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left



363520
0
120
block

რომელი მსჯელობა არის სწორი?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
363527
0
120
none
363523
0
120
none
363678
0
120
none
363673
0
120
none
363522
0
120
none
363674
0
120
none
363677
0
120
none
363524
0
120
none
363672
0
120
none
363675
0
120
none
363676
0
120
none
363525
0
120
none
363526
0
120
none
363529
0
120
none