11)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":363152,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:13:18","updated_at":"2018-01-21 14:13:18","questionName":"\u10ee\u10db\u10d0\u10d7\u10d0 \u10e0\u10d0 \u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7 \u10ec\u10e7\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d9\u10d0\u10d3\u10e0\u10dd \u10e1\u10d0\u10d9\u10d8\u10d7\u10ee\u10d4\u10d1\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e1\u10ee\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10d6\u10d4?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363143,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:07:54","updated_at":"2018-01-21 14:07:54","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd (\u10de\u10d8\u10e0\u10d8) \u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10e1 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d4\u10d2\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363148,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:11:20","updated_at":"2018-01-21 14:11:20","questionName":"\u10ee\u10db\u10d0\u10d7\u10d0 \u10e0\u10d0 \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10ed\u10d8\u10e0\u10dd \u10d8\u10db\u10d8\u10e1\u10d0\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1, \u10e0\u10dd\u10db \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10db \u10db\u10d8\u10d8\u10e6\u10dd\u10e1 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10e8\u10d4\u10db\u10dd\u10e1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d1\u10d8\u10e3\u10da\u10d4\u10e2\u10d4\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363137,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:51:49","updated_at":"2018-01-21 13:51:49","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363141,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:07:00","updated_at":"2018-01-21 14:07:00","questionName":"\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e5\u10d5\u10e1 \u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d1\u10d0\u10d7\u10d8\u10da\u10d0\u10d3 \u10ea\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363136,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:51:15","updated_at":"2018-01-21 13:51:15","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363153,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:14:00","updated_at":"2018-01-21 14:14:00","questionName":"\u10d5\u10d8\u10dc \u10d0\u10ec\u10d4\u10e0\u10e1 \u10ee\u10d4\u10da\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e1\u10ee\u10d3\u10dd\u10db\u10d8\u10e1 \u10dd\u10e5\u10db\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363149,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:11:52","updated_at":"2018-01-21 14:11:52","questionName":"\u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e1\u10ee\u10d3\u10dd\u10db\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d2\u10d0\u10e4\u10dd\u10e0\u10db\u10d3\u10d4\u10e1 \u10e1\u10ee\u10d3\u10dd\u10db\u10d8\u10e1 \u10dd\u10e5\u10db\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363151,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:12:26","updated_at":"2018-01-21 14:12:26","questionName":"\u10e0\u10dd\u10d2\u10dd\u10e0\u10ea \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8, \u10e0\u10d0 \u10ee\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d8\u10db \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8, \u10e0\u10dd\u10d3\u10d4\u10e1\u10d0\u10ea \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e1\u10ee\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10d6\u10d4 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1\u10d0\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10d1\u10e0\u10d0\u10d3 \u10d8\u10e7\u10dd\u10e4\u10d0 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d7\u10d0 \u10ee\u10db\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363144,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:08:29","updated_at":"2018-01-21 14:08:29","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10ee\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d4\u10d2\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363135,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:50:44","updated_at":"2018-01-21 13:50:44","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363146,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:09:14","updated_at":"2018-01-21 14:09:14","questionName":"\u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10db\u10dd\u10ec\u10d5\u10d4\u10e3\u10da \u10d8\u10e5\u10dc\u10d0 \u10d2\u10da\u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e1\u10ee\u10d3\u10dd\u10db\u10d0. \u10e1\u10ee\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e1 13 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d4\u10e1\u10ec\u10e0\u10d4\u10d1\u10dd\u10d3\u10d0 6 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8. \u10e1\u10ee\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10d6\u10d4 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10d2\u10d0\u10e2\u10d0\u10dc\u10d8\u10da \u10d8\u10e5\u10dc\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d9\u10d8\u10d7\u10ee\u10d8 \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10e1\u10d0\u10ea \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10db \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8 \u10e3\u10e7\u10d0\u10e0\u10d0. \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10d8\u10e5\u10ea\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363147,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:10:32","updated_at":"2018-01-21 14:10:32","questionName":"\u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10db\u10dd\u10ec\u10d5\u10d4\u10e3\u10da \u10d8\u10e5\u10dc\u10d0 \u10d2\u10da\u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e1\u10ee\u10d3\u10dd\u10db\u10d0. \u10e1\u10ee\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e1 13 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d4\u10e1\u10ec\u10e0\u10d4\u10d1\u10dd\u10d3\u10d0 8 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8. \u10e1\u10ee\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10d6\u10d4 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10d2\u10d0\u10e2\u10d0\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10d8\u10e5\u10dc\u10d0 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d9\u10d0\u10e0\u10d2\u10e3\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10de\u10e0\u10dd\u10d4\u10e5\u10e2\u10d8 - \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e0\u10d0\u10e1\u10d0\u10db\u10d4\u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10d4\u10dd \u10d8\u10e3\u10e0\u10d8\u10d3\u10d8\u10e3\u10da\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10d8\u10e1\u10d0\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d3\u10d0\u10db\u10d9\u10d5\u10d8\u10e0\u10d5\u10d4\u10d1\u10da\u10d8\u10e1 \u10e1\u10e2\u10d0\u10e2\u10e3\u10e1\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10dc\u10d8\u10ed\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10e1\u10d0\u10ea \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e0\u10dd\u10e1 \u10db\u10ee\u10d0\u10e0\u10d8 \u10d3\u10d0\u10e3\u10ed\u10d8\u10e0\u10d0 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 5-\u10db\u10d0 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10db\u10d0. \u10e9\u10d0\u10d8\u10d7\u10d5\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10db\u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d0\u10d3?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363139,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:05:39","updated_at":"2018-01-21 14:05:39","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363154,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:14:32","updated_at":"2018-01-21 14:14:32","questionName":"\u10e0\u10dd\u10d2\u10dd\u10e0\u10ea \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8, \u10e0\u10d0 \u10d3\u10e0\u10dd\u10db\u10d3\u10d4 \u10d0\u10ee\u10dd\u10e0\u10ea\u10d8\u10d4\u10da\u10d4\u10d1\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d3\u10dd\u10d9\u10e3\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1, \u10d2\u10d0\u10ea\u10d4\u10db\u10d0\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
363152
0
120
block

ხმათა რა ოდენობით წყდება საკადრო საკითხები საარჩევნო კომისიის სხდომაზე?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
363143
0
120
none
363148
0
120
none
363137
0
120
none
363141
0
120
none
363136
0
120
none
363153
0
120
none
363149
0
120
none
363151
0
120
none
363144
0
120
none
363135
0
120
none
363146
0
120
none
363147
0
120
none
363139
0
120
none
363154
0
120
none