11)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":363124,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:45:16","updated_at":"2018-01-21 13:45:16","questionName":"\u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10db\u10d0 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d3\u10d4\u10d2 \u10e0\u10dd\u10d3\u10d8\u10e1 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d3\u10d0\u10d8\u10ec\u10e7\u10dd\u10e1 \u10ee\u10d4\u10da\u10db\u10dd\u10ec\u10d4\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d2\u10e0\u10dd\u10d5\u10d4\u10d1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363129,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:47:45","updated_at":"2018-01-21 13:47:45","questionName":"\u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10ec\u10db\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc, \u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10e3\u10d2\u10d6\u10d0\u10d5\u10dc\u10dd\u10e1 \u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10db\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d5\u10e1\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10ee\u10d4\u10da\u10db\u10dd\u10ec\u10d4\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e4\u10e3\u10e0\u10ea\u10da\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363118,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:42:46","updated_at":"2018-01-21 13:42:46","questionName":"\u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1\u10d0\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10d4\u10ea\u10d4\u10e1 \u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10ec\u10e7\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dd\u10d1\u10d0\u10d6\u10d4 \u10e1\u10d0\u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10d3\u10dd \u10db\u10dd\u10ec\u10db\u10dd\u10d1\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363121,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:44:02","updated_at":"2018-01-21 13:44:02","questionName":"\u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10db\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10dd \u10e1\u10d0\u10d9\u10d8\u10d7\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dd\u10d1\u10d0\u10d6\u10d4. \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d8\u10ee\u10d8\u10da\u10d0 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10e3\u10d0\u10e0\u10d8 \u10e3\u10d7\u10ee\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10e1 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d0\u10d6\u10d4. \u10e1\u10d0\u10d3 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d2\u10d0\u10d0\u10e1\u10d0\u10e9\u10d8\u10d5\u10e0\u10dd\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10db\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10e3\u10d0\u10e0\u10d8 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dd\u10d1\u10d0\u10d6\u10d4?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363132,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:49:33","updated_at":"2018-01-21 13:49:33","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10db\u10d7\u10d0\u10d5\u10e0\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e5\u10d5\u10d4\u10e7\u10dc\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10e0\u10d8\u10e6\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e8\u10d5\u10dc\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10d1\u10e0\u10eb\u10d0\u10dc\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d4\u10d1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363130,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:48:21","updated_at":"2018-01-21 13:48:21","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363119,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:43:18","updated_at":"2018-01-21 13:43:18","questionName":"\u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10db\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10dd \u10e1\u10d0\u10d9\u10d8\u10d7\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dd\u10d1\u10d0\u10d6\u10d4. \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d8\u10ee\u10d8\u10da\u10d0 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10e3\u10d0\u10e0\u10d8 \u10e3\u10d7\u10ee\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10e1 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d0\u10d6\u10d4. \u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e8\u10d4\u10e3\u10eb\u10da\u10d8\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10e1, \u10d2\u10d0\u10d0\u10e1\u10d0\u10e9\u10d8\u10d5\u10e0\u10dd\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d0\u10d8\u10dd\u10dc\u10e3\u10da (\u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10da\u10d0\u10e5\u10dd) \u10e1\u10d0\u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10dd\u10e8\u10d8 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10e3\u10d0\u10e0\u10d8 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dd\u10d1\u10d0\u10d6\u10d4?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363122,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:44:38","updated_at":"2018-01-21 13:44:38","questionName":"\u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10db\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10dd \u10e1\u10d0\u10d9\u10d8\u10d7\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dd\u10d1\u10d0\u10d6\u10d4. \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d8\u10ee\u10d8\u10da\u10d0 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10e3\u10d0\u10e0\u10d8 \u10e3\u10d7\u10ee\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10e1 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d0\u10d6\u10d4. \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10e3\u10d0\u10e0\u10d8 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10db\u10d0 \u10d2\u10d0\u10d0\u10e1\u10d0\u10e9\u10d8\u10d5\u10e0\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d0\u10d8\u10dd\u10dc\u10e3\u10da (\u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10da\u10d0\u10e5\u10dd) \u10e1\u10d0\u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10dd\u10e8\u10d8. \u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d8\u10ee\u10d8\u10da\u10dd\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10dd\u10db \u10e1\u10d0\u10e9\u10d8\u10d5\u10d0\u10e0\u10d8 \u10d3\u10d0 \u10db\u10d8\u10d8\u10e6\u10dd\u10e1 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363116,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:42:08","updated_at":"2018-01-21 13:42:08","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10dd\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10e1 \u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10ec\u10e7\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363126,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:46:20","updated_at":"2018-01-21 13:46:20","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd (\u10de\u10d8\u10e0\u10d8) \u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10e1 \u10d8\u10db \u10e4\u10e3\u10e0\u10ea\u10da\u10d8\u10e1 \u10dc\u10d8\u10db\u10e3\u10e8\u10d8\u10e1 \u10e4\u10dd\u10e0\u10db\u10d0\u10e1, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d6\u10d4\u10ea \u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10db\u10dd\u10d2\u10e0\u10dd\u10d5\u10d3\u10d4\u10e1 \u10ee\u10d4\u10da\u10db\u10dd\u10ec\u10d4\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363113,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:40:33","updated_at":"2018-01-21 13:40:33","questionName":"\u10e5\u10d5\u10d4\u10db\u10dd\u10d7 \u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc, \u10d5\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e3\u10eb\u10da\u10d8\u10d0 \u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10dd\u10e1 \u10de\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10ea\u10d8\u10e2\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363133,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:50:09","updated_at":"2018-01-21 13:50:09","questionName":"\u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10e0\u10d8\u10e6\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e8\u10d5\u10dc\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10d1\u10e0\u10eb\u10d0\u10dc\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10e5\u10d5\u10d4\u10e7\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10db\u10d7\u10d0\u10d5\u10e0\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1 \u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10ec\u10e7\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e3\u10d6\u10e0\u10e3\u10dc\u10d5\u10d4\u10da\u10e7\u10dd\u10e4\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363131,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:48:55","updated_at":"2018-01-21 13:48:55","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1 \u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10e0\u10d8\u10e6\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e8\u10d5\u10dc\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363114,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:41:11","updated_at":"2018-01-21 13:41:11","questionName":"\u10e5\u10d5\u10d4\u10db\u10dd\u10d7 \u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363127,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 13:47:08","updated_at":"2018-01-21 13:47:08","questionName":"\u10db\u10d0\u10e5\u10e1\u10d8\u10db\u10e3\u10db \u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc\u10db\u10d0 \u10db\u10dd\u10e5\u10d0\u10da\u10d0\u10e5\u10d4\u10db \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10db\u10dd\u10d0\u10ec\u10d4\u10e0\u10dd\u10e1 \u10ee\u10d4\u10da\u10d8 \u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10dd \u10ef\u10d2\u10e3\u10e4\u10d8\u10e1\u10d0\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ea\u10d4\u10db\u10e3\u10da \u10d3\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10d3\u10dd \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10dc\u10d8\u10db\u10e3\u10e8\u10d8\u10e1 \u10e7\u10dd\u10d5\u10d4\u10da \u10e4\u10e3\u10e0\u10ea\u10d4\u10da\u10d6\u10d4?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
363124
0
120
block

რეფერენდუმის საინიციატივო ჯგუფმა რეგისტრაციის შემდეგ როდის უნდა დაიწყოს ხელმოწერების შეგროვება?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
363129
0
120
none
363118
0
120
none
363121
0
120
none
363132
0
120
none
363130
0
120
none
363119
0
120
none
363122
0
120
none
363116
0
120
none
363126
0
120
none
363113
0
120
none
363133
0
120
none
363131
0
120
none
363114
0
120
none
363127
0
120
none