1)საგამოცდო ტესტები საქართველოს კონსტიტუციიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
307990
0
120
block

როდის არის მიღებული დღეს მოქმედი კონსტიტუცია?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
307995
0
120
none
307997
0
120
none
307998
0
120
none
308004
0
120
none
308008
0
120
none
308012
0
120
none
308019
0
120
none
308024
0
120
none
308036
0
120
none
308040
0
120
none
308046
0
120
none
308049
0
120
none
308062
0
120
none
308065
0
120
none