ข้อสอบ กพ ภาค ก ปี 2557

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":52020,"quiz_id":"4128","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-06 05:03:42","updated_at":"2016-04-06 05:03:42","questionName":"\u0e08\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e25\u0e02\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e02\u0e17\u0e35\u0e48\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49 75 66 57 48 \u2026.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":52021,"quiz_id":"4128","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-06 05:04:34","updated_at":"2016-04-06 05:04:34","questionName":" \u0e08\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e25\u0e02\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e02\u0e17\u0e35\u0e48\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49 17 13 10 8 \u2026","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
52020
0
120
block

จงหาจำนวนเลขที่จะเติมในช่องว่างเพื่อให้เข้าอันดับกับชุดของตัวเลขที่กำหนดให้ 75 66 57 48 ….

Select the correct answer(s).  

(0/0)
52021
0
120
none