ความรู้ทั่วไป

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":51519,"quiz_id":"4072","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-04 00:34:29","updated_at":"2016-04-04 00:34:29","questionName":"\u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e1e\u0e38\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e43\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28 ?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
51519
0
120
block

อำเภอพุนพินอยู่ในจังหวัดใดของประเทศ ?

Select the correct answer(s).  

(0/0)