בחר את ההטייה הנכונה

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":33198,"quiz_id":"3052","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-14 18:52:05","updated_at":"2016-02-14 18:54:38","questionName":"\u05e2\u05db\u05e9\u05d9\u05d5 \u05d0\u05e0\u05d9 ___________________ \u05e2\u05dd \u05e2\u05de\u05d9\u05ea","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":33196,"quiz_id":"3052","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-14 18:48:49","updated_at":"2016-02-14 18:54:19","questionName":"\u05de\u05d7\u05e8 \u05d0\u05ea\u05df ____________________ \u05d0\u05ea \u05e1\u05d1\u05ea\u05d0 \u05e6\u05d9\u05e4\u05d9","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":33197,"quiz_id":"3052","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-14 18:50:49","updated_at":"2016-02-14 18:53:54","questionName":"\u05d0\u05ea\u05de\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05e1\u05d9 \u05d5\u05d3\u05e0\u05d9 ______________ \u05d0\u05ea \u05d3\u05e0\u05d4","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
33198
0
120
block

עכשיו אני ___________________ עם עמית

Select the correct answer(s).  

(0/0)
33196
0
60
none
33197
0
120
none