จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

Question 1 of 1

  Time Left


0
2964
0
120
block

HDD หมายถึงข้อใด

Select the correct answer(s).  

(0/0)