ข้อสอบวิชา ภาษาไทย

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
616244
0
60
block

จงจับคู่รายชื่อประเทศและเมืองหลวงให้ถูกต้อง

Match the text (click and drag)   

(0/0)
Match the text

เนปาล

เลบานอน

จอร์เจีย

กาตาร์

มาเลเซีย

เดนมาร์ก

Click and drag

กัวลาลัมเปอร์

กาฐมาณฑุ

โดฮา

โคเปนเฮเกน

ทบิลิซิ

เบรุต


472924
0
60
none
472927
0
60
none
472928
0
60
none