מגה מבחן

Exit

Question 1 of 1

  Time Left



262665
0
120
block

מה אינו נכון לגבי מוצא שכפול חיידקי פעיל?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
262673
0
120
none
262677
0
120
none
262678
0
120
none
262672
0
120
none
262666
0
120
none
262674
0
120
none
262669
0
120
none
262664
0
120
none
262668
0
120
none
262671
0
120
none
262675
0
120
none
262667
0
120
none
262676
0
120
none
262670
0
120
none