טרור ותקשורת

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
98903
0
120
block

1. שלוש המרכיבים הקבועים בפעולת טרור:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
98904
0
120
none
98905
0
120
none
98906
0
120
none