Zapalenie Starcze

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
352419
0
180
block

Gdzie w normalnych warunkach zanjduje sie NFkB?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
352420
0
180
none
352421
0
180
none