Year 8 Italian Terms

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
51898
0
300
block

Match the musical term to it's definition

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

dynamics

tempo

allegro

andante

adagio

moderato

largo

forte

mezzo forte

piano

mezzo piano

fortissimo

pianissimo

Kliknij i przeciągnij

at an easy walking pace

moderately

lively, fast

how loud or soft the music is

slowly

how fast or slow the music is

moderately loud

very slowly

loud

very loud

moderately soft

soft

very soft