World War II

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
340259
0
120
block

What were some of the burdens placed on Germany by the Treaty of Versailles at the end of World War I?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)