Workbook Anatomy 1

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
164890
0
300
block

Fill in the sequence of organization of a human from atom to complete individual

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

1

2

3

4

5

6

7

8

Kliknij i przeciągnij

Organ system

Organelles

A human organism

Cells

Tissue

Molecules

Atom

Organs


164891
0
120
none
164892
0
120
none
164893
0
120
none
164894
0
120
none
164895
0
120
none
164896
0
120
none
164897
0
120
none
164898
0
120
none
164899
0
120
none
164900
0
120
none
164901
0
120
none
164902
0
120
none
164904
0
120
none
164906
0
120
none