Word Roots & Prefixes Group 1

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
631636
0
900
block

Match the word parts (roots, suffixes, and prefixes) to the meaning.

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

Geo

kine, cine

amphi

log, logo

ast

mega

tele

meter

graph, gram

chron, chrono

auto

bio

anthro

Kliknij i przeciągnij

change

great, large

man

self

write

life

word

move

earth

measure

time

far

star