w1w1ww1

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
602082
0
300
block

The net change in the total energy ____ of a closed system is always zero.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
602087
0
60
none