vernacular terms

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
372993
0
60
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

ALTERNATE OR STAGGERED

UNOSINOTRA

Czy to prawda?

372995
0
60
none
372997
0
120
none
372998
0
120
none
372999
0
120
none
373000
0
120
none
373002
0
120
none
373003
0
120
none
373004
0
120
none
373005
0
120
none
373006
0
120
none
373007
0
120
none
373008
0
120
none
373010
0
120
none
373011
0
120
none