Valvular heart disease

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
518734
0
100
block

Valvular heart disease involves......... or............ of one of four valves of heart.

Wypełnij puste pola  

(0/0)

518735
0
100
none
518736
0
60
none
518737
0
60
none
518738
0
60
none
518739
0
60
none
518740
0
60
none