USO DO "L" e o "LL"

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
360652
0
20
block

Sinala a resposta correcta

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


360658
0
20
none
360663
0
30
none
360667
0
36
none
360668
0
25
none