Urbanism

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
432951
0
120
block

What dictates the way urban centres develop?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


432954
0
120
none
432956
0
120
none
432958
0
120
none
432959
0
120
none
432960
0
120
none
432962
0
120
none
432963
0
120
none
432964
0
120
none