Unit 2: Mass Media Keyterms

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
57841
0
120
block

Which keyterm means people cannot tell what is real and fake in mass media?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
57842
0
120
none
57843
0
120
none
57844
0
120
none
57847
0
120
none
57848
0
120
none
57849
0
120
none
57850
0
120
none
57851
0
120
none
57866
0
120
none
57869
0
120
none