Unit 1 Progress Grammar Quiz Part D

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
189203
0
60
block

They ___________ that the workers needed somewhere to live so they built a city on the sea.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


189205
0
60
none
189207
0
60
none