U3a lecon 1

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
500535
0
180
block

(x,y) --> (1/2x, +2, -y, -5) = -2 (x-2)^4 - 5

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)