Types of cost

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
39350
0
60
block

What is a fixed cost?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)