TSM extra questions

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
151334
0
120
block

Put these nuclei in the order they transmit information in the pupillary light reflex

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

1

2

3

4

Kliknij i przeciągnij

Pretectal Nucleus

Edinger-Westphal Nucleus

Retinal Ganglion

Ciliary Ganglion


151336
0
120
none
151337
0
120
none
151339
0
120
none
151340
0
120
none
151341
0
120
none
151343
0
120
none
151344
0
120
none
151345
0
120
none
151346
0
120
none
151348
0
120
none
151277
0
120
none
151278
0
120
none
151279
0
120
none
151280
0
120
none