TSM 30: The eye

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
192375
0
120
block

match the CN number to what they do with regards to the eye

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

Kliknij i przeciągnij

sensory - pain/touch/pressure

sensory - perception

motor to lateral rectus

motor to medial rectus, superior rectus, inferior rectus, inferior oblique and levator palpebrae superioris

motor to orbicularis oculi

motor to superior oblique


192473
0
120
none
192474
0
120
none
192475
0
120
none
192477
0
120
none
192478
0
120
none
192479
0
120
none
192486
0
120
none
192493
0
120
none
192494
0
120
none
192360
0
360
none
192361
0
120
none
192362
0
120
none
192363
0
120
none
192364
0
120
none