TPG Test

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
2485
0
10
block

All SLA's identified by procurement for affiliated services are stored in a centralized repository?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
2486
0
10
none
2487
0
10
none
2488
0
180
none