topology

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
492060
0
60
block

$P^*$ is a refinement of a partition $P$, then for a bounded function

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)